شهمات

شهمات مجموعه زبان بدن و رفتارغیرکلامی مجموعه نخست اندیش (سایت جامع رفتارشناسی) است. که فعالیت خود را  به مدیریت بهنود صدر آغاز کرده است. در این مجموعه خدمات مربوط به زبان بدن و رفتارغیرکلامی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

لینک سایت جامع رفتارشناسی (نخست اندیش)

آموزه های مجازی

شما می توانید از طریق فروشگاه فایل کتاب، فیلم و فایل های صوتی را برای افزایش آگاهی در خصوص زبان بدن و رفتار غیرکلامی دریافت نمایید.

جعبه زبان بدن

درباره نخست اندیش

در حال حاضر نخست اندیش تنها مجموعه رفتارشناسی است که مشاوره و آموزش رفتارشناسی را در اختیار افراد قرار می دهد. این مجموعه در سال 1390 توسط میثم ایران پناه با هدف ارتقاء و آشنایی عموم مردم با علم رفتارشناسی پایه گذاری شد و در حال حاضر با ارائه خدمات مشاوره و آموزش در خدمت علاقه مندان است.

پروژه های مشترک